Arteterapia so Zuzanou Medzay

" V umení nie je nič povinné

pretože umenie je slobodné. "

Wassily Kandinsky


Zdravie človeka je založené na šťastí, či už je to šťastie jednotlivca,radosť z rodiny, medzi priateľmi, uspokojenie z dobre vykonanej práce, prípadne aj nadšenie z prírody alebo umenia. Čo môžeme urobiť ak máme chuť zrealizovať nejaký svoj sen? Môžeme ísť za svojím snom, nechať sa viesť myšlienkou ale môžeme to aj vzdať, môžeme čokoľvek, pretože máme slobodnú vôľu aj keď to niekedy tak nevyzerá...Arteterapia je mladá disciplína, ktorá v širšom slova zmysle znamená liečbu umením. Umenie má sociálny aj terapeutický potenciál. "Umenie pre človeka a umenie pre zdravie." (2008, Šicková-Fabrici)


Pri arteterapii nie je dôležitý tak výsledok ako pri umeleckej činnosti ale samotný proces je liečivý a častokrát oveľa dôležitejší pre klienta.Arteterapia rozvíja kreativitu ale zároveň umožňuje porozumieť jednotlivcom ich vlastným vnútorným obrazom a vzorcom ich konania. Môže nás naučiť ako sa lepšie uvoľniť a tým vnímať život a žiť pozitívnejšie. Arteterapiou môžeme odhaliť svoje skutočné pocity a nie to ako si myslíme, že to je... čo býva častokrát veľmi klamné...

Arteterapiou si môžeme odstrániť svoje nevedomé presvedčenia, ktoré blokujú naše prežívanie a vnímanie života. Arteterapia je výnimočnou cestou do vnútra seba samého, cestou sebapoznania, svojich túžob, reakcií ako aj cesta k rozvoju osobnej sily a samozrejme kreativity. Pod mojím vedením na arteterapeutických kurzoch môžete zistiť a porozumieť samým sebe prostredníctvom farieb, prejavu, uvoľniť traumy, bolesti, čierňavy, cez ktoré často nevidíme krásu každodenného života..

Pozývam vás na svoje kurzy arteterapie, ktoré robím v Trnave vo svojom ateliéri.

PODMIENKY:

Nemusíte vôbec vedieť maľovať. Arteterapia nie je o tom, ako bude obraz vyzerať na konci... arteterapia lieči svojím procesom tvorby... príďte, vyskúšajte a uvidíte zmeny na sebe a vo svojich životoch, ktorý môže nabrať cez vaše zmeny pozitívne vnímanie a tým aj iné kvalitnejšie prežívanie života... lebo život máme len jeden... tak ho stojí prežiť s ľahkosťou a radosťou pokiaľ to len dokážeme a chceme...

Moje kurzy sú vedené skupinovo v príjemnom prostredí ateliéru. Dozviete sa viac o sebe samom a budeme pracovať pod mojím vedením. V skupine zároveň zistíte, že častokrát prežívame rovnaké situácie, problémy a podobne, čo nám ľuďom častokrát uľahčuje vnútorné napätie, keď počujeme a vidíme, že iní ľudia sa vysporiadavajú s podobnými situáciami. Všetok materiál aj občerstvenie je zahrnuté v cene.

Už je potrebná len vaša chuť pracovať so samým sebou :-)

Prečo skupinová arteterapia?

Pretože každý žijeme v spoločenstve ľudí a neustále sa učíme rôznymi konfrontáciami medzi sebou a zároveň sám so sebou hľadať svoje hranice a zdravo žiť svoj život... V skupinovej arteterapii pracuje každý jednotlivec hneď na viacerých úrovniach:

- skupina (spoločenstvo ľudí, ktorí sa náhodne stretli, čo sa nám denne stáva v živote, prebiehajú vzájomné interakcie, diskrétnosť a vzájomné pochopenie pre riešenie podobných problémových situácií v živote)

- Ja (Ja je o našom prežívaní seba samého, tu a teraz, vnútorne si skúmam svoje hranice, vytváram si svoj priestor nie len v tejto skupine ale aj v živote, učím sa uvedomovať si svoju slobodu prípadne môžem vnímať svoje pocity neslobody a niečo s tým urobiť, učím sa vyjadriť, vnímať a aj reagovať)

- Ja a Ja (počas tvorby prebieha v každom jednotlivcovi jeho vnútorný dialóg, ktorý vedieme sami so sebou zároveň v bežnom živote a práve tento vnútorný dialóg nám môže taktiež byť silným nástrojom sebapoznania a práce na sebe samom)

- Ja a Ty (Ja a Ty už predstavuje vzťah, ako si vytvárame vzťahy, ako vieme nadväzovať nové vzťahy a podobne)

- maľovanie samo o sebe (samotné maľovanie je o kreativite a uvoľňuje psychickú energiu, môže prebúdzať tvoriace schopnosti, rozvíja fantáziu a zároveň rozvíja aj proces sebauvedomenia, sebapochopenie napríklad cez pravidelné opakovanie niektorých tvarov, farieb a podobne, koľko to len klient potrebuje k uvedomeniu a vyplaveniu. Komunikácia tu už prebieha v rovinách nielen pri samotnej tvorbe ale aj vo vlastnej sebareflexii na pozretie sa dokončeného obrazu)

Zdroj: Obrazy z nevedomia - Kamila Ženatá

Až pri uvedomení si reality, kde práve stojím, kto som a aké sú moje bloky, môžeme urobiť zmeny v našich životoch...

Arteterapiu som vyštudovala u skvelej umelkyni a arteterapeutky Jaroslavy Šickovej-Fabrici. Absolvovala som dvojročný výcvik Intervencia umením - arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby v Inštitúte vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica. Pracujem pod supervíziou gestalt terapeutky Mgr Gabriely Križanovej https://www.terapiagestalt.skMomentálne ponúkam tieto kurzy:


Fotogaléria z kurzov arteterapie

 

Niečo o mne a mojej ceste nielen k arteterapii...

 

Článok v Slovenke máj 2018, o mne, mojom umení a arteterapii:

http://metropola.zenskyweb.sk/clanok/40299-pribeh-...