Ja a moja cesta sebapoznania

alebo kráčam svoju cestu napriek všetkému...

LEKTORKA: Zuzana Medzay - výtvarníčka, arteterapeutka

MIESTO: Sladovnícka 15, Trnava (Hotel Prestige)

PRIHLÁŠKY:

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom cez formulár, prípadne telefonicky a po prihlásení uhradiť najneskôr 3 dní pred začatím kurzu faktúru, ktorú Vám pošlem

Maximálny počet prihlásených je 8 ľudí na kurze. Skupina je uzatvorená po začatí kurzu. Členovia arteterapeutickej skupiny vzájomne zdieľajú svoje prežívanie, niekedy pokojné, niekedy aj výbušné či so slzami ale aj smiechom. Všetko v sprievode kreativity - sebapoznanie cez arteterapiu. Skupinu vedie arteterapeutka a výtvarníčka Zuzana Medzay.

CENA KURZU - jeden cyklus: 70,00 EUR (4x2,5 hod, materiál a občerstvenie v cene)


Utorkové večery s farbami a objavovaním seba...

Termín: 09.01., 16.01., 23.01. a 30.01.2017

Čas: od 18,00 do cca 20,30 hod 

V prípade potreby robím náhradné hodiny v ateliéri, ak klient kurzu nemôže navštíviť niektorý z termínov. Skupiny robím uzatvorené, kvôli budovaniu postupnej dôvery a svojmu vlastnému procesu, čiže nie je možné vstúpiť už do rozbehnutej skupiny, ktorá si už žije a tvorí a odhaľuje vo svojom vlastnom procese a tempe, ktorý skupina navzájom dovoľuje.Sebapoznanie I

Prvý cyklus je zameraný na prácu s vlastnými hranicami, objavovanie vnútorných vzorcov správania, pod ktorými sme vedení, uvoľňovanie blokov a objavovanie vnútorných zdrojov sily a radosti k životu.

Sebapoznanie II

Druhý cyklus je zameraný na hlbšiu prácu a sebapoznanie cez vzťahy - či partnerskými, vzťahy s rodičmi, s deťmi, kolegami ... prácu s emóciami ako je smútok, úzkosť, agresia, žiarlivosť či uspokojenie, radosť a pocit naplnenia. Budeme sa učiť zvládať svoje emócie, aby nevládli naše emócie nám a nášmu preživaniu ale aby sme dokázali postupne prijímať svoje emócie, nebáli sa ich a ľahšie zvládali každodenný život, ktorý môže byť postupne naplnený väčším pocitom radosti, uvoľnenosti a hlavne... aby mohol byť náš život naplnený životom a nie strachmi a pocitmi úzkosti, ktoré nám často bránia žiť plnohodnotný život.

Sebapoznanie III

Tretí cyklus je zameraný na našu vnútornú prácu so strachom zo smrti, strach z koncov a ukončení či vzťahov, či úloh a strach z nových začiatkov, strach z blízkosti či strach zo samoty. Taktiež tu budeme vytvárať svoje vlastné liečivé mandaly. Kto iný nám môže namaľovať tú najliečivejšiu mandalu ako my sami sebe z vnútra našej duše a srdca. A tým si môžeme nájsť každý ten najlepší recept pre svoj vlastný život, bez toho, aby nás niekto manipuloval alebo nás akokoľvek ovplyvňoval. Proste sa pokúsime vziať si svoj život do vlastných rúk, s vlastnými rozhodnutiami a pokúsime sa kráčať svoju vlastnú cestu, s vedomím a poznaním svojich silných stránok a svojich slabších stránok a s prijatím seba samého.


Čo Vám môže priniesť a dať tento kurz?

Kurz Sebapoznanie vám môže okrem rozvíjania kreativity priniesť hlbšie sebapoznanie, objavenie svojich vlastných vnútorných vzorcov správania, o ktorých často ani netušíme. No až po uvidení reality, môžeme robiť zmeny na sebe samom. Častokrát seba vnímane inak a netušíme, že sa cítime a správame úplne inak, keďže sa správame vo svete pod naučenými vzorcami správania, čo môže byť v poriadku, pokiaľ nemáme potrebu hľadať a niečo zmeniť, zlepšiť vo svojom živote a nevieme odkiaľ začať... Na prvom kurze Sebapoznania budeme pracovať predovšetkým na spoznávaní seba samého, či pri práci s vlastným hnevom, či pri práci a objavovaní našich vlastných hraníc, budeme objavovať zároveň naše vnútorné zdroje sily a ďaleko viac. Máte šancu odstrániť svoje nevedomé presvedčenia, ktoré vás blokujú pri dosahovaní svojich cieľov a kvalitnejšiemu prežívaniu života... to všetko cez farby a kreativitu v príjemnom prostredí ateliéru a hudby... nebojte sa... maľovať nemusíte vedieť... budete sa pod mojím dohľadom hrať a tvoriť... a spoznávať samých seba a tak dostať možnosť zmeny ku kvalitnejšiemu životu...


Prihláškový formulár pre kurz arteterapie

Prosím Vás o uvedenie vašich kontaktných údajom: Vaše meno a adresu, kvôli zaslaniu faktúry na tento kurz. Môžete mi poslať aj sms na číslo 0944 148 091. V prípade, ak navštevujete psychoterapiu, prosím o vzájomnú informáciu aj mňa aj vášho psychoterapeuta. Ďakujem