Kam a kedy... keď ...

Opäť neviem na chvíľu dýchať...

Na chvíľu nič nevidím...

Len tá chvíľa vie trvať večnosť...


Opäť neviem kam...

Neviem... ktorým smerom...


Nevládzem vstať...

Skúšam sa aspoň plaziť...


Hýbem sa... tak ešte žijem...


Zastavený čas...


Chcem sa vôbec pohnúť ???


Chcem vôbec kráčať ???


Teraz potrebujem pauzu od života...


Na chvíľu...


Žijem vôbec ???


Alebo prežívam ???


Vychádzam von...

s rukami zababranými od farieb...

a tíško nechávam hladkať slnečné lúče na mojej tvári...


Nadýchnem sa...

Cítim vôňu kvetov...


...


Žijem...


Tak sa pokúsim opäť kráčať... 


po ceste...Júl 2014

Zuzana Medzay