Kolobeh rodných listov a testamentov ...


Život je mosť ...

prejdi po ňom ...

Len mŕtvi ľudia sa boja smrti ...

Anjelská pošta ma prijala ...

... za dopis aj poštára ...

Kedy sa ľudia stanú ľuďmi ???

Daltonizmus ...

Som sama sebe loďou aj prístavom

Zem na ktorej stojím ...

... nikdy nie je väčšia ako moje dve chodidlá ...

Transformácia ...

Znovuzrodenie ...

Je 430 číslo ???

A predsa sa točí ...

Matky nastupujú a vystupujú z vlakov ...

Obrázkové písmo riešim a žiť sa mi oplatí ...

Sme tisícero vetrov ...

sme iskrenie snehu ...

Nezomreli sme ...


A tak ... začínam písať

vlastný testament ?!!!


August 2011

Zuzana Medzay