Počúvanie ticha...

Túžim počuť svoju dušu...

Už sa mi nechce počúvať iných...


Už sa mi nechce plniť požiadavky iných...

dávať sa do tej správnej formy a krabice...

a ešte si nasádzať tie najprístupnejšie masky

pre túto spoločnosť...


Už sa mi nechce nosiť masky...

nedýcha mi pokožka na tvári...

a ja chcem dýchať...


Nebaví ma počúvať ľudí...

veď rozprávate len o sebe... vy slepci !!!

čo veta, to klamstvo a divadelná hra...

javiská tu máte, kam sa len pozriete...


Nechajte si svoje rady pre samých seba !!!

Naučte sa pozerať sa do svojich tanierov !!!

Nestojíte v mojich topánkach !!!

Tak už všetci konečne mlčte !!!


Len ticho...

Začínam milovať ticho...


Ticho...


Ticho...


A zrazu v tom tichu...

Ťa začínam počuť a cítiť...

Moja milovaná duša...

Moja cesta...

Môj život...


Júl 2013

Zuzana Medzay