Pred sebou ...


Čo vidíš ?


Ľudí ?


Masky ?


Oblohu ?


Špinu alebo pokrytectvo ?


Krásne slnko alebo dúhu na oblohe ?


Radosť ?


Farby ?


Čo vidíš ?


Pred sebou ?


Pozri sa...


Vidíš druhých ?


To si ty ?


To si ty ...


Sám pred sebou...


Len cez zrkadlo sa môžeme vidieť...


Január 2014

Zuzana Medzay