Z chaosu ... zlato ...


Cítim chaos ...

Nemám žiadnu zem pod nohami ...

Snažím sa dýchať a hýbať ... a maľovať...

Žijem ...

Žijem !!!

Aj hviezdy sa rodia z chaosu ...

Hrám sa s ohňom ...

nechajúc plynúť život cezo mňa ...


December 2013

Zuzana Medzay