Zalievanie agresie


 Vraj si ťa mám zobrať za ruku 

ako moju najlepšiu priateľku...


Agresia...


Vraj s tebou môžem prežiť...

Tak to ťa musím najskôr spoznať...

Kričím a plačem...

No to nepomáha...

Ľudia sú hluchí...

Možno aj slepí...

Možno bezohľadní...

Možno zahľadení do samých seba...

Bolí to...

Neviem s tým dýchať...

Chcem vôbec ešte dýchať ?

Zostala som tu...

Vraj je to dar...

Dar života...

Budem musieť začať bojovať

a obhájiť si samú seba...


... snáď pred samou sebou ...


Marec 2012

Zuzana Medzay