Dizajn a darčekové predmety

Design and small gifts

Malé darčeky, pohľadnice z obrazov, podnosy ... čokoľvek, čo vás môže reprezentovať alebo čím môžete potešiť druhých ...

Little gifts, the postcards from the encaustic picture... whatever what may represent you or whatever for pleasure...