SRDCOM POČÚVAJ

 

120,00 EUR

Listen to your heart...

Technique: old encaustic on the wood (natural waxes and resins)

Size: 3 pcs 20 x 20 cm,  depth 2,5 cm

Cat.Nr.: 624, 625, 626 / 2020

Srdcom počúvaj ...

Materiál: pôvodná enkaustika na dreve (prírodné vosky a živice), povrch zalakovaný

Rozmer:  20 x 20 cm, hrúbka rámu 2,5 cm

Rok tvorby: 2020

Katalógové číslo: 624, 625, 626

Signované  zozadu


 
 

Inquire about this piece here       /        záujem o dielo prosím pošlite cez formulár