Arteterapia - liečba umením a tvorivosťou

Ukážky z kurzov Sebapoznanie - tvorba pri rôznych témach. Pri arteterapii je viac zažiť a možno niečo o sebe zistiť, ako vytvorený výsledok...

Arteterapia je mladá disciplína, ktorá v širšom slova zmysle znamená liečbu umením. Umenie má sociálny aj terapeutický potenciál. "Umenie pre človeka a umenie pre zdravie." (2008, Šicková-Fabrici)

Pri arteterapii nie je dôležitý tak výsledok ako pri umeleckej činnosti ale samotný proces je liečivý a častokrát oveľa dôležitejší pre klienta.

Arteterapia rozvíja kreativitu ale zároveň umožňuje porozumieť jednotlivcom ich vlastným vnútorným obrazom a vzorcom ich konania. Môže nás naučiť ako sa lepšie uvoľniť a tým vnímať život a žiť pozitívnejšie. Arteterapiou môžeme odhaliť svoje skutočné pocity a nie to ako si myslíme, že to je... čo býva častokrát veľmi klamné...

Arteterapiou si môžeme odstrániť svoje nevedomé presvedčenia, ktoré blokujú naše prežívanie a vnímanie života. Arteterapia je výnimočnou cestou do vnútra seba samého, cestou sebapoznania, svojich túžob, reakcií ako aj cesta k rozvoju osobnej sily a samozrejme kreativity. Pod mojím vedením na arteterapeutických kurzoch môžete zistiť a porozumieť samým sebe prostredníctvom farieb, prejavu, uvoľniť traumy, bolesti, čierňavy, cez ktoré často nevidíme krásu každodenného života..

Pozývam vás na svoje kurzy arteterapie, ktoré robím v Trnave vo svojom ateliéri.

PODMIENKY:

Nemusíte vôbec vedieť maľovať. Arteterapia nie je o tom, ako bude obraz vyzerať na konci... arteterapia lieči svojím procesom tvorby... príďte, vyskúšajte a uvidíte zmeny na sebe a vo svojich životoch, ktorý môže nabrať cez vaše zmeny pozitívne vnímanie a tým aj iné kvalitnejšie prežívanie života... lebo život máme len jeden... tak ho stojí prežiť s ľahkosťou a radosťou pokiaľ to len dokážeme a chceme...

Moje kurzy sú vedené skupinovo v príjemnom prostredí ateliéru. Dozviete sa viac o sebe samom a budeme pracovať pod mojím vedením. V skupine zároveň zistíte, že častokrát prežívame rovnaké situácie, problémy a podobne, čo nám ľuďom častokrát uľahčuje vnútorné napätie, keď počujeme a vidíme, že iní ľudia sa vysporiadavajú s podobnými situáciami. Všetok materiál aj občerstvenie je zahrnuté v cene.

Už je potrebná len vaša chuť pracovať so samým sebou :-)

Prečo skupinová arteterapia?

Pretože každý žijeme v spoločenstve ľudí a neustále sa učíme rôznymi konfrontáciami medzi sebou a zároveň sám so sebou hľadať svoje hranice a zdravo žiť svoj život... V skupinovej arteterapii pracuje každý jednotlivec hneď na viacerých úrovniach:

- skupina (spoločenstvo ľudí, ktorí sa náhodne stretli, čo sa nám denne stáva v živote, prebiehajú vzájomné interakcie, diskrétnosť a vzájomné pochopenie pre riešenie podobných problémových situácií v živote)

- Ja (Ja je o našom prežívaní seba samého, tu a teraz, vnútorne si skúmam svoje hranice, vytváram si svoj priestor nie len v tejto skupine ale aj v živote, učím sa uvedomovať si svoju slobodu prípadne môžem vnímať svoje pocity neslobody a niečo s tým urobiť, učím sa vyjadriť, vnímať a aj reagovať)

- Ja a Ja (počas tvorby prebieha v každom jednotlivcovi jeho vnútorný dialóg, ktorý vedieme sami so sebou zároveň v bežnom živote a práve tento vnútorný dialóg nám môže taktiež byť silným nástrojom sebapoznania a práce na sebe samom)

- Ja a Ty (Ja a Ty už predstavuje vzťah, ako si vytvárame vzťahy, ako vieme nadväzovať nové vzťahy a podobne)

- maľovanie samo o sebe (samotné maľovanie je o kreativite a uvoľňuje psychickú energiu, môže prebúdzať tvoriace schopnosti, rozvíja fantáziu a zároveň rozvíja aj proces sebauvedomenia, sebapochopenie napríklad cez pravidelné opakovanie niektorých tvarov, farieb a podobne, koľko to len klient potrebuje k uvedomeniu a vyplaveniu. Komunikácia tu už prebieha v rovinách nielen pri samotnej tvorbe ale aj vo vlastnej sebareflexii na pozretie sa dokončeného obrazu)

Zdroj: Obrazy z nevedomia - Kamila Ženatá

Až pri uvedomení si reality, kde práve stojím, kto som a aké sú moje bloky, môžeme urobiť zmeny v našich životoch... 

Arteterapiu som vyštudovala u skvelej umelkyni a arteterapeutky Jaroslavy Šickovej-Fabrici. Absolvovala som dvojročný výcvik Intervencia umením - arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby v Inštitúte vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica.  Pracujem pod supervíziou gestalt terapeutky Mgr Gabriely Križanovej https://www.terapiagestalt.sk