Sebapoznanie cez arteterapiu


LEKTORKA: Zuzana Medzay - výtvarníčka, arteterapeutka

MIESTO: Sladovnícka 15, Trnava (Hotel Prestige)

Link na atelier: 

https://www.google.sk/maps/place/Ateliér+Zuzana+Me...


PRIHLÁŠKY:

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom cez formulár, prípadne telefonicky

Maximálny počet prihlásených je 8 ľudí na kurze. Členovia arteterapeutickej skupiny vzájomne zdieľajú svoje prežívanie, niekedy pokojné, niekedy aj výbušné či so slzami ale aj smiechom, v hraniciach a pocitu bezpečia každého jednotlivca. Všetko v sprievode kreativity - sebapoznanie cez arteterapiu. Skupinu vedie arteterapeutka a výtvarníčka Zuzana Medzay. 

CENA za jedno skupinové stretnutie: 18,00 EUR (2,5 až 3 hod spoločného tvorenia a rozhovorov, materiál a občerstvenie v cene)  Večery s arteterapiou - STREDY 

UŽ OBSADENÉ

Novú celoročnú skupinu pre nových záujemcov otváram od 18. septembra 2019. Záujemcovia sa môžu hlásiť cez prihláškový formulár. Začínať budeme vždy o 18,00 do cca 20,30 až 21,00 hod


Večery s arteterapiou - ŠTVRTKY 

UŽ OBSADENÉ

Začíname 19.septembra o 18,00 hod 
Sebapoznanie cez arteterapiu

 

Raz som počula niekde výrok... vraj múdri ľudia poznajú druhých ľudí, no len osvietený človek pozná seba samého...

 

Cyklus 35 večerných stretnutí

 

Čo všetko môžete o sebe zistiť?

Môžete objaviť ako používate vlastné hranice, ako narábate so svojou vlastnou energiou, kam ju dávate, či ako narábate so svojím vlastným stredom. 

Budeme objavovať vnútorné vzorce správania, pod ktorými sme vedení, budeme objavovať vnútorné zdroje sily a uvoľňovať svoje bloky, o ktorých častokrát ani netušíme. Budeme spoznávať seba cez vzťahy – či partnerskými, vzťahy s rodičmi, deťmi, kolegami… budeme pracovať s emóciami ako je smútok, úzkosť, agresia, žiarlivosť či spokojnosť, radosť a pocit naplnenia. Budeme sa učiť zvládať svoje emócie, aby nevládli naše emócie nám a nášmu prežívaniu, ale aby sme dokázali postupne prijímať svoje emócie, nebáli sa ich a ľahšie zvládali každodenný život, ktorý môže byť postupne naplnený väčším pocitom radosti, uvoľnenosti a hlavne aby mohol byť náš život naplnený životom a nie strachmi a pocitmi úzkosti, ktoré nám často bránia žiť plnohodnotný život. 

Budeme spoznávať svoje vnútorné dieťa, svojho rodiča a dospelého v sebe. Keďže rozhodujúci vplyv na človeka majú práve naše prvé roky života. Budeme objavovať svoje tienisté stránky, ktoré máme každý v sebe a nemusia byť potlačené ale aj tie môžu byť hotovým pokladom pre každého z nás. Nie je možné nič zaprieť, schovať, potlačiť či zabudnúť… aspoň nie natrvalo. Navonok síce môžeme maskovať svoje pocity, ale naše správanie nás vždy prezradí. Stretnúť sa so všetkými svojimi časťami znamená byť k sebe pravdivý, počúvať seba a pracovať krok za krokom so svojím strachom. Je to jeden zo spôsobov ako pravdivo komunikovať so sebou. Budeme zároveň pracovať so svojím vlastným telom cez arteterapiu, aby sme si uvedomili, čo robíme napríklad so svojím vlastným srdcom, keď sa dlhodobo hneváme na nejakú krivdu z minulosti, alebo čo robíme so svojou hlavou, čím ju plníme a tak ďalej.

Budeme si každý hľadať svoj vlastný recept pre svoj vlastný život, bez toho, aby nás niekto manipuloval alebo nás akokoľvek ovplyvňoval. Pokúsime sa vziať si svoj život do vlastných rúk s vlastnými rozhodnutiami a pokúsime sa kráčať svoju vlastnú cestu, s vedomím a poznaním svojich silných a slabých stránok a s prijatím seba samého.


Čo Vám môže priniesť a dať tento kurz?

Kurz Sebapoznanie vám môže okrem rozvíjania kreativity priniesť hlbšie sebapoznanie, objavenie svojich vlastných vnútorných vzorcov správania, o ktorých často ani netušíme. No až po uvidení reality, môžeme robiť zmeny na sebe samom. Častokrát seba vnímane inak a netušíme, že sa cítime a správame úplne inak, keďže sa správame vo svete pod naučenými vzorcami správania, čo môže byť v poriadku, pokiaľ nemáme potrebu hľadať a niečo zmeniť, zlepšiť vo svojom živote a nevieme odkiaľ začať... Máte šancu odstrániť svoje nevedomé presvedčenia, ktoré vám bránia prežívať kvalitnejší život, to všetko cez farby a kreativitu v príjemnom prostredí ateliéru a hudby... nebojte sa... maľovať nemusíte vedieť... budete sa pod mojím dohľadom hrať a tvoriť... a spoznávať samých seba a tak dostať možnosť zmeny ku kvalitnejšiemu životu...

UPOZORNENIE: Arteterapia je doplnkovou terapeutickou metódou

Skupiny robím bežne uzatvorené, kvôli budovaniu postupnej dôvery a svojmu vlastnému procesu, čiže nie je možné vstúpiť už do rozbehnutej skupiny, ktorá si už žije a tvorí a odhaľuje vo svojom vlastnom procese a tempe, ktorý skupina navzájom dovoľuje. Pracujem pod supervíziou Gestalt terapeutky Mgr. Gabriely Križanovej www.terapiagestalt.sk


Recenzie ľudí, ktorí už absolvovali niekoľko mesačné kurzy arteterapie môžete nájsť tu:

Viac informácií o arteterapii môžete nájsť tu:

Prihláškový formulár pre kurz arteterapie

Prosím Vás o krátke predstavenie a motiváciu, prečo chcete navštevovať kurzy arteterapie. V prípade, ak navštevujete psychoterapeuta, prosím o vzájomnú informáciu aj mňa aj vášho psychoterapeuta. Ďakujem

Ak Vám nevyhovuje písomná forma, môžete mi zavolať 0944 148 091.