Gallery Old Encaustic Art

2021-2022


ŽIVA II

encaustic on the wood, 2022

160 x 180 cm


VNÚTORNÝ PLAMEŇ

encaustic on the wood, 2022

spolupráca so skvelým drevorezbárom Jirkom Vráblikom


ALMOST IN THE CENTRE

80 x 80 cm,  encaustic on the wood, 2022

Takmer v strede...


GRATITUDE TO LIFE

90 x 60 cm,  encaustic on the wood, 2022

Vďačnosť životu...


THE WISDOM OF IRIS 

Serie of 30 x 30 cm,  encaustic on the wood, 2022

Múdrosť Iris


BUEN CAMINO 

Serie of 20 x 20 cm,  encaustic on the wood, 2022

Peknú cestu Ti želám, pútnik :-)


WHOLE

120 x 120 cm,  encaustic on the wood, 2022

Celá...


HEAVENLY LOVE

70 x 50 cm,  encaustic on the wood, 2022

Láska nebeská.


BLOSSOMED FROM THE DEPTHS

70 x 70 cm,  encaustic on the wood, 2022

Z hlbiny rozkvitnutá...


BLOSSOMED FROM THE DEPTHS

50 x 60 cm,  encaustic on the wood, 2022

Z hlbiny rozkvitnutá...


BLOSSOMED FROM THE DEPTHS

3pcs 50 x 30 cm,  encaustic on the wood, 2022

Z hlbiny rozkvitnutá...


BLOSSOMED FROM THE DEPTHS

30 x 30 cm,  encaustic on the wood, 2022

Z hlbiny rozkvitnutá...


BLOSSOMED FROM THE DEPTHS

30 x 30 cm,  encaustic on the wood, 2022

Z hlbiny rozkvitnutá...


BLOSSOMED FROM THE DEPTHS

30 x 30 cm,  encaustic on the wood, 2022

Z hlbiny rozkvitnutá...


ALL TOGETHER

40 x 50 cm,  encaustic on the wood, 2022

Všetci... spolu...


SILENT WISDOM III

45 x 45 cm,  encaustic on the wood, 2022

Tiché poznanie III


LOVE

70 x 50 cm,  encaustic on the wood, 2022

Láska ... modro lososová...


SILENT WISDOM II

45 x 45 cm,  encaustic on the wood, 2022

Tiché poznanie II


SILENT WISDOM I

60 x 40 cm,  encaustic on the wood, 2022

Tiché poznanie I


THE SUN SHINES EQUALLY ON EVERYONE ...

3 pcs 60 x 60 cm,  encaustic on the wood, 2022

Slnko svieti na nás rovnako...


THE SUN SHINES EQUALLY ON EVERYONE ...

70 x 50 cm,  encaustic on the wood, 2022

Slnko svieti na nás rovnako...


THE SUN SHINES EQUALLY ON EVERYONE ...

3 pcs 50 x 30 cm,  encaustic on the wood, 2022

Slnko svieti na nás rovnako...


PEACE OF SOUL ...

av. 100 cm,  encaustic on the wood, 2022

Pokoj v duši...


SEAL IN THE SOUL ...

3pcs 70 x 50 cm,  encaustic on the wood, 2022

Pečať v duši...


BUĎ LÁSKA ...

av.100 cm,  encaustic on the wood, 2022

Buď láska...


THE REAL POWER ...

120 x 80 cm,  encaustic on the wood, 2022

Skutočná sila


BIRCHES KNOW IT ...

3 pcs 50 x 30 cm,  encaustic on the wood, 2022

Brezy to vedia...


SILENT COOPERATION

45 x 45 cm,  encaustic on the wood, 2022

Tichá spolupráca...


SILENT COOPERATION

60 x 40 cm,  encaustic on the wood, 2022

Tichá spolupráca...


TIME FOR LOVE

60 x 60 cm,  encaustic on the wood, 2022

Čas na lásku...


ARIADNE'S THREAD

av. 100 cm,  encaustic on the wood, 2022

Ariadnina niť...


ANCESTOR'S SONG

70 x 70 cm,  encaustic on the wood, 2022

Spev predkov...


ŽIVA 2021

120 x 180 cm,  encaustic on the wood, 2021


GRATITUDE AND HAPPINESS... TOGETHER

2 x 45 x 45 cm,  encaustic on the wood, 2021

Vďačnosť a šťastie... spolu...


THE GIFT OF LIFE

90 x 60 cm,  encaustic on the wood, 2021

Dar života...


IN SILENT STRENGHT AND COURAGE ... TO BE MYSELF

45 x 45 cm,  encaustic on the wood, 2021

V tichej sile a odvehe... byť sama sebou...


TOGETHER... IN PEACEFUL HAPPINESS

73 x 41 cm,  encaustic on the wood, 2021

Spolu... v tichom šťastí...


TOGETHER... IN PEACEFUL HAPPINESS

60 x 40 cm,  encaustic on the wood, 2021

Spolu... v tichom šťastí...


TOGETHER... IN PEACEFUL HAPPINESS

45 x 45 cm,  encaustic on the wood, 2021

Spolu... v tichom šťastí...


TOGETHER... IN PEACEFUL HAPPINESS

30 x 30 cm,  encaustic on the wood, 2021

Spolu... v tichom šťastí...


JOYFUL CONNECTION

30 x 30 cm,  encaustic on the wood, 2021

Spojenie šťastia


JOYFUL CONNECTION

20 x 20 cm,  encaustic on the wood, 2021

Spojenie šťastia


GIFT OF LOVE

60 x 40 cm, 60 x 90 cm, 60 x 40 cm,  encaustic on the wood, 2021

Dar života


DANCE OF LOVE III.

70 x 50 cm, encaustic on the wood, 2021

Tanec lásky III.


DANCE OF LOVE II.

70 x 50 cm, encaustic on the wood, 2021

Tanec lásky II.


DANCE OF LOVE I.

70 x 50 cm, encaustic on the wood, 2021

Tanec lásky


I PROTECT YOUR DREAMS

45 x 45 cm, encaustic on the wood, 2021

Chránim Tvoje sny 


I PROTECT YOUR DREAMS

60 x 40 cm, encaustic on the wood, 2021

Chránim Tvoje sny 


I PROTECT YOUR DREAMS

60 x 60 cm, encaustic on the wood, 2021

Chránim Tvoje sny 


WELCOME JONATHAN

70 x 50 cm, encaustic on the wood, 2021

Vitaj Jonathan 


WELCOME JONATHAN

30 x 30 cm, encaustic on the wood, 2021

Vitaj Jonathan 


WELCOME JONATHAN

20 x 20 cm, encaustic on the wood, 2021

Vitaj Jonathan 


WELCOME JONATHAN

15 x 15 cm, encaustic on the wood, 2021

Vitaj Jonathan 


SILENT COOPERATION

70 x 50 cm, encaustic on the wood, 2021

Tichá spolupráca 


LOVE

120 x 80 cm, encaustic on the wood, 2021

Láska


I WILL SURVIVE !

60 x 60 cm, encaustic on the wood, 2021

Prežijem !


I SHINE WITHOUT YOU II

120 x 80 cm, encaustic on the wood, 2021

Bez teba svietim II


EASE OF BEING

90 x 70 cm, encaustic on the wood, 2021

Ľahkosť bytia


HAPPINESS IN PEACE

120 x 80 cm, encaustic on the wood, 2021

Šťastie v pokoji


IN LOVE WITH

3pcs 45x45 cm, encaustic on the wood, 2021

V láske s...


ISLAND FEELING SAFE

120 x 80 cm, encaustic on the wood, 2021

Ostrov pocitu bezpečia


COLLATERAL BEAUTY

120 x 80 cm, encaustic on the wood, 2021

Pridružená krása