Mozaika šťastia

Happiness Mosaic

Mozaiku šťastia som vytvorila ako symbol šťastného života. Séria Pečať symbolizuje silu priateľstva, vzoru ak v nás niekto zanechal niečo silné čo si radi v sebe uchováme. Séria Srdce je symbolom lásky. Séria Kvety predstavuje naše každodenné radosti. Séria Farebné sklíčka predstavujú a podporujú našu zvedavosť a prijatie všetkých farieb. Séria Motýľ je symbolom transformácie a znovuzrodenia, zmeny vo všetkých formách života...

https://www.youtube.com/watch?v=5LQosRKX-ss&feature=share


I created Mosaic of Happiness. Everybody may choose a piece for luck.

Mosaic  – Stamp is symbol of pattern and friendship

Mosaic – Heart is symbol of Love

Mosaic – Flower is symbol of Joy and Pleasure

Mosaic  Button is symbol of Happiness

Mosaic Butterfly is symbol of our Transformation and Rebirth