OŠĽAHANÝ VETROM

1 150,00 EUR

BLOWN BY THE WIND

Technique: old encaustic on the wood (natural waxes and resins)

Size: 80 x 79 cm,  depth 5 cm

Cat.Nr.: 798 / 2023

OŠĽAHANÝ VETROM

Materiál: pôvodná enkaustika na dreve (prírodné vosky a živice), povrch zalakovaný

Rozmer:  800 x 79 cm, hrúbka rámu 5 cm

Rok tvorby: 2023

Katalógové číslo: 798

Signované zpredu aj zozadu


 
 

Inquire about this piece here       /        záujem o dielo prosím pošlite cez formulár