REKLAMAČNÝ FORMULÁR


Zuzana Medzay s.r.o. – www.zuzanamedzay.com

Bernolákova 687/44

919 21 Zeleneč

Slovenská republika

IČO: 50141538

DIČ: 2120196375

Nie som platca DPH

Email: zuzanamedzay@gmail.com

Číslo dokladu/faktúry:

Spotrebiteľ (meno a priezvisko, adresa):

 

 

 

Kontaktné údaje (telefón, email):

Dátum objednávky:

Číslo účtu spotrebiteľa:

Banka spotrebiteľa:

REKLAMOVANÝ TOVAR:

 

Tovar (označenie tovaru podľa faktúry):

Veľkosť:

Cena:

Reklamujem:

V ....................................

 

Dňa ................................

 

 

Podpis zákazníka: