SLADKOSŤ ZO ZLATA

2 500,00 EUR

SWEETNESS OF GOLD

Technique: old encaustic on the wood (natural waxes and resins)

Size: 80 x 120 cm,  depth 5 cm

Cat.Nr.: 801 / 2023

SLADKOSŤ ZO ZLATA

Materiál: pôvodná enkaustika na dreve (prírodné vosky a živice), povrch zalakovaný

Rozmer:  80 x 120 cm, hrúbka rámu 5 cm

Rok tvorby: 2023

Katalógové číslo: 801

Signované zpredu aj zozadu


 
 

Inquire about this piece here       /        záujem o dielo prosím pošlite cez formulár