SPOLU... V TICHOM ŠŤASTÍ

 

290,00 EUR

Together... in peaceful happiness...

Technique: old encaustic on the wood (natural waxes and resins)

Size: 60 x 40 cm,  depth 5 cm

Cat.Nr.: 698 / 2021

Spolu... v tichom šťastí ...

Materiál: pôvodná enkaustika na dreve (prírodné vosky a živice), povrch zalakovaný

Rozmer:  60 x 40 cm, hrúbka rámu 5 cm

Rok tvorby: 2021

Katalógové číslo: 698

Signované zpredu aj zozadu


 
 

Inquire about this piece here       /        záujem o dielo prosím pošlite cez formulár