Z MÚDROSTI KOREŇOV... V LÁSKE

900,00 EUR

FROM THE WISDOM OF THE ROOTS... IN LOVE

Technique: old encaustic on the wood (natural waxes and resins)

Size: 80 x 69 cm,  depth 5 cm

Cat.Nr.: 799 / 2023

Z MÚDROSTI KOREŇOV... V LÁSKE

Materiál: pôvodná enkaustika na dreve (prírodné vosky a živice), povrch zalakovaný

Rozmer:  80 x 69 cm, hrúbka rámu 5 cm

Rok tvorby: 2023

Katalógové číslo: 799

Signované zpredu aj zozadu


 
 

Inquire about this piece here       /        záujem o dielo prosím pošlite cez formulár