ZLATÝ NÁDYCH

570,00 EUR

GOLDEN TOUCH

Technique: old encaustic on the wood (natural waxes and resins)

Size: 3pcs 30 x 50 cm,  depth 5 cm

Cat.Nr.: 802, 803, 804 / 2023

ZLATÝ NÁDYCH

Materiál: pôvodná enkaustika na dreve (prírodné vosky a živice), povrch zalakovaný

Rozmer:  Triptych 30 x 50 cm, hrúbka rámu 5 cm

Rok tvorby: 2023

Katalógové číslo: 802, 803, 804

Signované zpredu aj zozadu


 
 

Inquire about this piece here       /        záujem o dielo prosím pošlite cez formulár